TOEIC

 

 

 

     “ก้าวแรกของการเริ่มต้นมันอาจจะยาก แต่ถ้าเราสามารถก้าวผ่าน ไปได้ผลที่คาดหวังไว้ก้จะตามมา “ เชื่อว่าน้องๆ หลายคนคงไม่ชอบภาษาอังกฤษ แต่ในอนาคตนั้นมันมีผลต่อหน้าที่การงานของเราอย่างมากเลยทีเดียว เริ่มต้นกันวันนี้ก็ยังไม่สาย น้องๆ คงได้ยินการทดสอบภาษาอังกฤษที่เรียกว่า “TOEIC” กันมาบ้าง ว่ากันว่าเป็นการทดสอบภาษาอังกฤษที่ง่ายที่สุดในบรรดาการทดสอบภาษาอังกฤษทั้งหมด เพราะฉะนั้นวันนี้ จะมาอธิบายว่า “TOEIC” คืออะไร? สมัครอย่างไร? มีประโยชน์อย่างไร? ไปดูกันเลยคะ

“TOEIC” คืออะไร?

TOEIC (The Test of English for International Communication) เป็นแบบทดสอบความรู้ทางภาษาอังกฤษ สำหรับประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ ซึ่งเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษสากลที่มีสถิติของการใช้ในการสมัครงานมากที่สุดแบบหนึ่งของโลก ทั้งนี้ เนื่องมาจาก การสอบ TOEIC เป็นแบบทดสอบที่ใช้วัดความสามารถ ตั้งแต่ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษ ในระดับเริ่มต้น จนถึงผู้ที่ใช้ ภาษาอังกฤษได้ในระดับใกล้เคียงกับเจ้าของภาษา นอกจากนี้ ยังได้รับการยอมรับในการเป็นแบบทดสอบมาตรฐาน เช่นเดียวกับแบบทดสอบอื่นๆ เช่น TOEFL, SAT, GMAT

สำหรับเนื้อหาของการสอบ TOEIC จะเน้นที่ทักษะการฟัง (listening) และการอ่าน (reading) เป็นหลัก คะแนนที่ได้รับจากการสอบนั้นส่วนใหญ่จะใช้เพื่อการสมัครงานสายการบิน งานโรงแรม การในสายบริการต่างๆ ในระดับนานาชาติ หรืองานออฟฟิสของบริษัทใหญ่ๆ ซึ่งต้องการพนักงานที่มีความรู้และความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

การสมัครสอบ “TOEIC”

น้องๆ ที่ต้องการสมัครสอบ TOEIC สามารถติดต่อขอสอบ ได้ทุกวันจันทร์ – เสาร์ตลอดทั้งปี เว้นเฉพาะวันอาทิตย์กับวันนักขัตฤกษ์เท่านั้น โดยเปิดสอบที่ทำการของศูนย์ฯที่กรุงเทพฯ กับเชียงใหม่ สำหรับการสอบจะจัดเป็นวันละสองรอบ เวลา 9:00-11:30 น. และ 13:00-15:30 น. เป็นประจำ ผู้ที่ต้องการสอบสามารถ โทรศัพท์สำรองที่นั่งสอบได้ที่ 0-2260-7061 ระหว่างเวลา 08:00 – 16:30 สำหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการให้ศูนย์ฯ ไปจัดสอบให้นอกสถานที่ก็สามารถกำหนดวัน และเวลาสอบได้ตามความสะดวก ไม่เว้นวันอาทิตย์หรือวันนักขัตฤกษ์

ทำไมต้องสอบ “TOEIC”

“TOEIC” เป็นข้อสอบที่มีผู้เข้าสอบเกือบ 5 ล้านคนต่อปี และเป็นที่ยอมรับขององค์กรหลายๆ แหล่ง เป็นเครื่องวัดความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นกลาง TOEIC จะทำให้น้องๆ สามารถ

 – บ่งชี้ระดับความสามารถทางความรู้ภาษาอังกฤษของตนเองในปัจจุบัน

– ตั้งเป้าหมายการพัฒนาตัวเองด้านภาษาได้อย่างมีระบบและประสิทธิภาพ

– เพิ่มความสามารถด้านการสื่อสาร และมีความน่าเชื่อถือในหน้าที่การงาน

– เสริมคุณสมบัติเพื่อตำแหน่งงานใหม่ที่ใหญ่ขึ้น หรือการเลื่อนขั้นในองค์กร

ใครควรสอบ “TOEIC”

– พนักงานที่ใช้ภาษาอังกฤษในหน้าที่การงาน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ธุรกิจการบิน

– ผู้ที่ทำงานด้านบริหาร การขาย ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการทำงาน

– คนที่กำลังมองหางาน

– ผู้สมัครงานที่ต้องเข้าอบรมเป็นภาษาอังกฤษ

“TOEIC” การสอบมาตรฐานระดับสากล วัดทักษะความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสำหรับการทำงาน ธุรกิจ ผลของการสอบสามารถชี้วัดความสามารถในการนำภาษาอังกฤษมาใช้งานได้จริง ทั้งด้านการฟังและการอ่าน ของน้องๆ แต่ละคน

รู้อย่างนี้แล้วน้องๆ รีบไปสมัครสอบได้เลย รับรองมันมีผลต่อชีวิตการทำงานของน้องๆ อย่างแน่นอน แค่มีคะแนนการสอบ TOEIC ชีวิตน้องๆ อาจจะเปลี่ยนไปในทางที่ดี มีหน้าที่การงานที่ดี เงินเดือนก็โดนใจ เพราะเรามีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของน้องๆ แล้ว ว่าจะมีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใด “คนเรานั้นจะต้องมีเป้าหมายเอาไว้พุ่งชนคะ สู้ๆ “

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *