อาชีพในอนาคต จะทำอะไรดี

แนวโน้มใหญ่ของการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลต่อตลาดแรงงานอุตสาหกรรมหลายๆ ด้านทั่วโลกกำลังเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจำกัด โครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไป และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้เกิดความต้องการบุคลากรในสาขาต่างๆตำแหน่งงานใหม่ๆเกิดทางเลือกในการศึกษาเพื่อรอบรับความเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แนวโน้มใหญ่ที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ และสังคมที่มีผลต่อตลาดแรงงาน ได้แก่1. สังคมข้าสู่ยุควัยเกษียณ

เบบี้บูมเมอร์ (Baby Boomer) หมายถึงประชากรที่เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2489 จนถึงปี พศ.2507 ซึ่งเป็นช่วงที่มีอัตราการเกิดของประชากรที่ส่งมาหนึ่งชามเข้าสู่ยุคสงครามโลกครั้งที่สองทำผมให้ผู้ชายหลาย 1,000,000 คนส่งไปรบในสงครามดูสภาพของสงครามทำให้อัตรามีบทลงมา. ถึงตัวเครื่องเสียชีวิตของทารกก็มีสูงจนกระทั่งเมื่อสงครามสิ้นสุด. สภาวการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ. จุ๊งอัตราการเกิดเด็กเพิ่มมากขึ้นในช่วงสงครามโลกประเทศไทยเองก็มีอัตราการขยายตัวตัวของประชากรเกินกว่าปี่ละ 4.0

 

 

ปัจจุบันประชากรกลุ่มนี้มีอายุประมาณ 51-69 ปี ซึ่งเป็นประชากรที่มีจำนวนมากที่สุดในประเทศเป็นกลุ่มวัยที่ทำงานในตลาดแรงงานมาอย่างยาวนานกว่ากลุ่มวัยอื่นๆ และกำลังจะเข้าสู่วัยเกษียณ แน่นอนว่าคนกลุ่มนี้ต้องการการดูแลทางการแพทย์เฉพาะ เพื่อการใช้ชีวิตช่วงบั้นปลายกับครอบครัวลูกหลาน ดังนั้นอุตสาหกรรมการดูแลผู้สูงอายุจึงมีแนวโน้มเดิบโตอย่างมากในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

 

 

2. การพัฒนาทางการแพทย์ที่ดีขึ้น

ด้วยกำลังการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นของอุตสาหกรรมยารวมถึงนวัตกรรมที่ล้ำหนทางด้านการแพทย์ ทำให้ผู้คนมีสุขภาพที่แข็งแรงและยืนยาวขึ้น การักษาที่ทันสมัยช่วยยับยั้งอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคร้ายแรง

ที่อาจรักษาไม่ได้ในอดีต นอกจากนี้ผู้คนก็พยายามหาวิธีรักษาทางเลือกใหม่ๆ ทำให้ต้องการผู้เชี่ยวชาญที่สามารถบำบัดรักษาด้นอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

 

3. ค่าใช้จ่ายในการดูแลเด็กเพิ่มมากขึ้น

ทุกคนต้องการสินค้และบริการคุณภาพ โดยเฉพาะบริการดูแลเด็กเล็กยิ่งเป็นสิ่งสำคัญ เราจะเห็นได้ว่ศูนย์บริการเด็กก่อนเข้าเรียนได้เปิดบริการกันมากพร้อมด้วยบุคลากรเฉพาะด้านที่ได้รับการฝึกฝนอนรม

มาอย่างดี ดังนั้นความต้องการผู้เซี่ยวชาญในการดูแล

4. การเติบโตทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว

พี่การเติบโตทางด้านไอทีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วในการแข่งขันทางร้านจอดรถที่สามารถเอาชนะกันได้ภายใน 10 วินาทีทำให้บริษัทต่างๆทุ่มเครื่องมือและทรัพยากรที่ดีที่สุดเพื่อการเป็นที่หนึ่งจึงทำให้การใช้ใชเชียลได้รับความนิยม. ผู้เชี่ยวชาญทางด้านระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเครือข่าย

 

5. การทำงานแบบกระจาย

ขนาดใหญ่โรงงานขนาดใหญ่ที่มีอายุเป็น 100 ปีกำลังจะกลายเป็นตรวจสารในเงินจำนวนมากลืมเปลี่ยนพิสูจน์คนทำงานในออฟฟิศเล็กๆเติมเต็มให้มีระบบเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงผ่านทางด้านออนไลน์เพื่อกระจายไปยังพื้นที่ต่างๆและทำให้คนปัจจุบันนี้นิยมซื้อสินค้าจากออนไลน์มากขึ้นเช่นการซื้ออาหาร การ Shopping

 

อาชีพแห่งอนาคต

ตั้งกฏธรรมชาติสิ่งที่ต้องการก็จะคงอยู่สิ่งที่เราสมัยก็จะหายไปจนมาก่อนไม่มีอินเตอร์เน็ตไม่มีเว็บไซต์ก็ไม่มีตำแหน่งออกแบบแต่ปัจจุบันนี้สื่อโซเชียลได้รับความนิยมนักดีไซน์นักการตลาดออนไลน์เป็นตำแหน่งที่มีความต้องการสูงและจะได้รับเข้าแทนที่ส่งตามไปด้วย

 

แพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์

ประชากรมีจำนวนมากขึ้นผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นการที่คนเรามีอายุที่ยืนยาวมากขึ้นดังนั้นความต้องการตำแหน่งเงินเดือนสุขภาพความสวยความงามการรักษาโรคก็จะสูงตามไปด้วยปัจจุบันอาชีพผู้ดูแลผู้สูงอายุเป็นที่ต้องการและมีเงินอะไรได้สุงมากมีทั้งแบบประจำที่บ้านแล้วแบบไปกลับ

 

ความต้องการ. ศักยภาพนักบำบัดโรคเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาทางร่างกายที่เกิดขึ้นในส่วนต่างๆของร่างกายที่สึกหรอเมื่อชราภาพลง

 

นักวิศวกรหรือนักวิจัยที่พัฒนาอวัยวะเทียม เพื่อทดแทนอวัยวะเดิมของคนเรา ที่เสื่อมลงเพื่อช่วยผู้ป่วย หารูปแบบสามารถดำรงชีวิตได้เหมือนเดิมหรือมีความสวยงามดังเดิมเช่นสวยๆกรรมต่างๆบนร่างกาย

 

นักจัดการเครือข่ายทางสังคม นักพัฒนาสื่อเว็บไซต์ และประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่


นักพัฒนานวัฒนกรรมทำแทน มนุษย์


นักดูแลสิ่งแวดล้อม


นักกฏหมาย ที่ช่วยธุรกิจ


โค้ช และวิทยากร ที่ไม่อิงนักวิชาการมากนัก


 

 Comment