เงื่อนไข และข้อตกลง

 ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Dekthaigointer ที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ การเรียนต่อต่างประเทศ  เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นและดำเนินการโดย ทีมงาน dekthaigointer ผู้เข้าเยื่ยมชมเว็บไซต์นี้จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในเว็บไซต์นี้ ซึ่งอาจจะมีการเชื่อมต่อ กับเว็บไซต์อื่น ๆ ของเครือข่ายของเรา และเว็บไซต์อื่น  ๆ ของบุคคลภายนอก 

The human hand fills the last missing elements of the surface from the jigsaw puzzle Premium Photo 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

การดำเนินของธุรกิจของเรา ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว, ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึง หลักเกณฑ์ในการลงโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นครั้งคราว ทีมงาน Dekthaigointer แนะนำให้คุณมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อติดตามว่าเรามีการแก้ไข หรือเพิ่มข้อกำหนด


 โทรศัพท์: 061-432-4575
 อีเมล: [email protected]
 Line ID: dekthaigo
 Line QR Code: