20 ม.ค. High School in New Zealand

ผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษายังประเทศนิวซีแลนด์
พบคำตอบกับทุกคำถาม เรียนต่อที่ไหน? เมืองไหนดี? ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?
เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี!

   High School in New Zealand 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *