2017 ซัมเมอร์ที่ แคนาดา

cansummer

CANADA SUMMER COURSE 2017 

เรียนซัมเมอร์ที่ แคนาดา ที่โรงเรียน เขตการศึกษา Comox ใกล้ แวนคูเวอร์

เรียนซัมเมอร์ กับ โรงเรียนเขตการศึกษา Comox Valley ,Vancouver Island

 

โครงการนี้เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เข้าเรียนในชั้นเรียน ร่วมกับนักเรียนชาวแคนาดา ได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา ทั้งในเชิงวิชาการและการใช้ชีวิตประจ าวัน นอกจากนี้ยังได้ฝึกการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตัวเองและเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนต่างชาติ ต่างวัถนธรรม นักเรียนจะได้พักอาศัยร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดา และได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของโรงเรียน

ระหว่าง วันที่  1 เม.ย. – 7 พ.ค. 2560
สำหรับนักเรียน อายุ 12 – 18 ปี
ระยะเวลา : 5 สัปดาห์

อ่านต่อ

http://www.oecglobal.com/CND/L_ILSC_CAN_Summer.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *