เรียนและ ทํางาน แคนาดา 2017

Work Study in Canada


เรียน และ ทํางาน แคนาดา
Work Study in Canada 2017

Co-op Program เป็นโปรแกรม เรียน และ ทำงาน โดยจะมีช่วงเรียนและทำงานคล้ายโปรแกรมดั้งเดิม (WEP) แต่โปรแกรมใหม่นี้ นักเรียนไทย จะสามารถทำงาน Part-timeในช่วงเรียนได้ด้วย 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์ ในช่วงทำงาน Co-op นักเรียนจะสามารถทำงานได้มากถึง 41 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ฟรี ค่าสมัคร โปรแกรมนี้ปัจจุบันมีที่ Greystone College Vancouver


Greystone college co-op programs

หลักสูตร 1 ปี

  (เรียน 24 สัปดาห์ ทำงาน 24 สัปดาห์ และกลับมาเรียนอีก 2 สัปดาห์)

หลักสูตร1 ปี 6 เดือน

 (เรียน 36 สัปดาห์ ทำงาน 36 สัปดาห์ และกลับมาเรียนอีก 2สัปดาห์)
CANADA-Tourism & Hospitality Co-op Management Program (THCM)
**นักเรียนจะต้องมีระดับภาษาตามที่แต่ละโปรแกรมกำหนด โดยการทำ Online test ก่อนสมัครเรียน หากระดับภาษายังไม่ถึงเกณฑ์สามารถลงเรียนภาษาที่โรงเรียน ก่อนได้**
***ช่วงฝึกงาน มี 2 ทางเลือก
1 นักเรียนจะต้อง .หางานเอง
2.ให้ Greystone Collegeหางานให้ โดยเป็นงานแบบได้รับค่าตอบแทน


เรียน บริหารธุรกิจ ที่แคนาดา + ฝึกงาน( internship Canada)
CANADA โปรแกรม Advanced Diploma in Business Administration with VIP เรียน 40 สัปดาห์ และตามด้วยการฝึกงานแบบไม่ได้รับค่าตอบแทนในสาขาวิชาที่เรียนมาอีก 12 สัปดาห์
CANADA ฝึกงาน internship Canada เรียน 10 เดือน + ทำงาน 3 เดือน
เรียน การโรงแรม ที่แคนาดา ฝึกงานได้เงินที่แคนาดา( internship Canada)
CANADA โปรแกรม Tourism & Hospitality Co-op Management Diploma เรียน 36 สัปดาห์และตามด้วยการฝึกงานแบบได้รับค่าตอบแทนในสายงานการบริการอีก 36 สัปดาห์
CANADA ฝึกงาน internship Canada เรียน 9 เดือน + ทำงาน 9 เดือน hot
แคมปัส GreyStone College แวนคูเวอร์ ตั้งอยู่ใจที่กลางเมือง รายรอบไปด้วยร้านค้า ร้านอาหารและ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ สะดวกแก่การเดินทาง ห้องเรียนที่แคมปัสมี 7 ห้อง มีห้องคอมพิวเตอร์รวม ถึง wireless อินเตอร์เน็ท ไว้บริการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *