ขอวีซ่าอังกฤษใช่้เวลากี่วัน

เล่าประสบการณ์ในการยื่นวีซ่าอังกฤษและเทคนิคเล็กๆน้อยๆเผื่อจะเป็นประโยชน์สำหรับ เพื่อนๆ และ น้องๆที่จะไปประเทศอังกฤษ

เฉลี่ยอยู่ที่ 15 วัน หรือ มากกว่า

  • การพิจารณาวีซ่าแบบมาตรฐาน 15 วันทำการ
  • การขอวีซ่าแบบเร่งด่วน 3-5 วันทำการ ค่าธรรมเนียม 100 ปอนด์(5,200 บาท)
  • การขอวีซ่าแบบเร่งด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม 600 ปอนด์(31,000 บาท)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *