โอกาสสุดท้ายก่อนเปิดกรุ๊ป ปิดเทอมใหญ่! ไปไหนดี?

ปิดเทอมใหญ่ !! ไปไหนดี

 OEC Summer Program 2018 “
Australia, New Zealand, Canada​

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *