ทุนเรียนมัธยมที่อเมริกา 100,000-300,000 บาท

ทุนเรียนมัธยมที่อเมริกา

ทุนเรียนมัธยมที่ USA-scholarshipMaine Central Institute (MCI)  อเมริกา  ซึ่งเป็นทุนการศึกษา มูลค่า $3,000 – $10,000 (100,000-300,000 บาท)

Maine Central Institute เป็น โรงเรียนเอกชนสหศึกษาระดับมัธยมศึกษา ซึ่งมีทั้งแบบอยู่ประจำพักในโรงเรียนและแบบไปกลับพักกับ Host Family ตั้งอยู่ที่เมือง Pittsfield รัฐ Maine ประเทศสหรัฐอเมริกา


สอบชิง ทุนเรียนมัธยมที่อเมริกา

สอบวันจันทร์ ที่ 21 มีนาคม 2559 ที่เชียงใหม่
เวลา 10:00 – 12.00 น.
ณ อาคาร UNISERV ซอยข้างหอประชุม ม.ช. ถนนนิมมานเหมินท์ เชียงใหม่

หากอยู่ จังหวัดอื่นๆ แต่สนใจ

เรียนนิวซีแลนด์สนใจเรียนต่อต่างประเทศ โปรดกรอกข้อมูลลง แบบฟอร์ม ทางพี่ๆ OEC จะติดต่อกลับเพื่อให้ข้อมูล ค่ะ


คุณสมบัติ ผู้สมัครทุนเรียน

•    เรียนระดับมัธยมในโรงเรียนระบบไทยหรือระบบอินเตอร์ เกรดเฉลี่ย 3.00 ขึ้นไป
•    ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี-ดีมาก

เอกสารการสมัคร ผู้สมัครทุนเรียน

•    สำเนาพาสปอร์ต  ผู้สมัครทุนเรียน
•    Reference Letter จากอาจารย์ใหญ่
•    Transcript ฉบับภาษาอังกฤษ
•    เรียงความหัวข้อ “why do you think you qualify for this scholarship?” หากมีความสามารถพิเศษหรือเคยเป็นอาสาสมัครทำงานเพื่อสังคม ให้ใส่รายละเอียดลงไปในเรียงความด้วย
•    หากมีเอกสารเกี่ยวกับการทำงานอาสาสมัครหรืองานเพื่อสังคม มีความสามารถด้านดนตรีหรือกีฬา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


สนใจทักมาที่ไลน์
OEC หัวหมาก LINE ID: OECHM  โทร: 097 070 7706
OEC ปิ่นเกล้า LINE ID: OECPK   โทร: 097 260-4334
OEC UNISERV เชียงใหม่ LINE ID: OECCM7โทร: 091 858 1248
OEC ช้างคลาน เชียงใหม่ LINE ID: OEC_CM6  โทร: 091 -852 4807

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *