พ.ย. 2561 สอบ..โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน High School Exchange

เปิดรับสมัครแล้ว สอบชิงทุน! โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และยุโรป  (เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี)

รับสมัครเฉพาะน้องๆอายุระหว่าง 15-17 ปี

OEC เชิญน้องๆมัธยมสอบชิงทุน “โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน อเมริกา และยุโรป 2019-2020”

 

 นักเรียนที่สอบได้คะแนนสูง รับทุนสมทบ 2 หมื่น ถึง 5 หมื่นบาท 

– ค่าสมัครสอบ 300 บาท  –

 

ในวันเสาร์ที่  10 พ.ย. 2561  เวลา 10.00-12.00 น.โครงการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *