Victoria , Victoria island Canada

Victoria เมืองที่น่าหลงใหล   มีความสุขมีชีวิตชีวาและสิ่งอำนวยควา และสิ่งอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ห้างสรรพสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของใครหลายหลายคน เมื่อวานได้เข้าไปเที่ยวที่วิคตอเรียนแคนาดา เป็นเมืองที่สวยมาก น่าอยู่ อาหารอร่อยดี อากาศก็ไม่หนาวมาก เท่าไร จากการที่สอบถามเค้ามา เค้าบอกว่าอากาศที่นี่เย็นสบายก็ไม่เคย มีอุณหภูม ติดลบมาก ๆ และ แม้จะมีบ้างที่ติดลบ แต่เพียงแค่ – 1  -2 องศาเท่านั้นเอง วันนี้เดินเล่นก่อน เดียวพรุ่งนี้จะมาบอกวิธีการขึ้นรถเมล์ดูว่าเป็นอย่างไร แต่ไปมาหลายที่แล้ว เมืองนี้ไม่น่าจะขึ้นอยากมากนัก ถามน้องๆ แถวนี้เค้าบอกว่าไม่ยาก มี one day pass อยากรู้ว่าเป็นไงเดียวมาเล่าต่อ The Bay downtown Bastion square Victoria Read more

Step by Step ขั้นตอนในการ ขอวีซ่าประเทศอังกฤษ

ขั้นตอนการของ ขอวีซ่าประเทศอังกฤษ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ของสถานทูตประเทศอังกฤษ [https://visa4uk.fco.gov.uk/ ]กรอกกรรมของทรายทำเว็บไซต์สื่อเดินทาง รวมถึงข้อมูลสำคัญต่างๆและอีเมลของน้องให้เรียบร้อย 2 เข้าเว็บเพื่อ นัดหมายเพื่อเข้าไปขอวีซ่า กับเจ้าหน้าที่ที่ กรุงเทพ 3 ยืนแสดงคำขอและ ผลตรวจสุขภาพกรณีไปอยู่เกิน 6 เดือน หลักฐานการขอวีซ่า  พาสปอร์ตอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน  พาสปอร์ตเล่มเดิมถ้ามี print ใบคำขอวีซ่าที่ก่อครบถ้วนผ่านระบบออนไลน์  เอกสารประกอบการ ยื่นขอวีซ่าแยกเป็น เอกสารส่วนตัว เอกสารเกี่ยวกับการทำงาน เอกสารเกี่ยวกับการศึกษาที่ผ่านมา เอกสารด้านการเงิน กรณียื่นวีซ่านักเรียนไปประเทศอังกฤษน้องจะต้องเป็นสปอนเซอร์ให้กับตัวเองโดยมีเงินขั้นต่ำเท่ากับค่าเธอค่ากินอยู่ไม่ต่ำกว่า 28 วันก่อนทำการยื่นขอวีซ่า. เช่น. ค่ากินอยู่ที่ ลอนดอน จะอยู่ที่ประมาณ 800 ปอนด์ ต่อเดือน  รูปถ่ายขนาด Read more

สมัครปริญญาโท หรือ คอร์สภาษา เรียนที่ประเทศอังกฤษ

ขั้นตอนในการเตรียมเอกสารประกอบการสมัครคอร์สเรียน และ สมัครปริญญาโท  ที่ประเทศอังกฤษ   หลังจากได้เลือกสถาบันการศึกษา หรือ มหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษ และ ก็นำเอาข้อมูลจากสถาบันการศึกษา เตรียมเอกสารประกอบยื่นสมัคร  อันได้แก่ 1.ใบสมัคร 2.ใบทรานสคริป 3. จดหมายที่บอกเหตุผลของการไปเรียน ทำไมอยากไปที่คณะสาขาต้องการ Statement of Purpose 4. ประวัติส่วนตัว 5. ประสบการณ์ในการทำงานตั้งแต่สมัยเรียนจนทำงาน 6. เอกสารเกี่ยวกับผลภาษาอังกฤษของนักเรียน 7. จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่เราเคยเรียนอยู่มาไม่นานก็น่าจะขอได้ หลังจากสมัครไปแล้วใช้เวลารอการตอบกลับประมาณ 1 สัปดาห์  สำหรับหลักสูตรภาษา แต่ถ้า น้องๆ สมัคร ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ใช้เวลาประมาณ 4 ถึง Read more

ค่าใช้จ่ายศึกษาต่อประเทศ อเมริกา

ค่าใช้จ่ายเรียนอเมริกา ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ประเทศ อเมริกาแบ่งได้เป็น 2 ส่วน  ส่วน แรก คือ  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน เช่น ค่าเทอม ซึ่งจะแตกต่างไปแล้วแต่ขนาดของ วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ประเภทและขนาดของ มหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ จะมีค่าเทอมคิดแพงกว่า มหาวิทยาลัย ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ค่าเทอม ของเด็กต่างชาติจะมีค่าใช้ จ่ายที่สูงกว่าค่าเทอมของ นักเรียนอเมริกัน เนื่องจาก นักเรียนต่างชาติไม่ได้เสียภาษี . ส่วนที่ สอง คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ที่พัก และอาหาร    ได้แก่ ค่าหอพัก ค่ากิน ค่าเที่ยว อะไรประมาณนี้ และมีเห็นถึง ความแตกต่างไปตามขนาดของเมือง Read more

ค่าใช้จ่ายศึกษาต่อประเทศ อเมริกา

ค่าใช้จ่ายเรียนอเมริกา ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ประเทศ อเมริกาแบ่งได้เป็น 2 ส่วน  ส่วน แรก คือ  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน เช่น ค่าเทอม ซึ่งจะแตกต่างไปแล้วแต่ขนาดของ วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ประเภทและขนาดของ มหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ จะมีค่าเทอมคิดแพงกว่า มหาวิทยาลัย ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ค่าเทอม ของเด็กต่างชาติจะมีค่าใช้ จ่ายที่สูงกว่าค่าเทอมของ นักเรียนอเมริกัน เนื่องจาก นักเรียนต่างชาติไม่ได้เสียภาษี . ส่วนที่ สอง คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ที่พัก และอาหาร    ได้แก่ ค่าหอพัก ค่ากิน ค่าเที่ยว อะไรประมาณนี้ และมีเห็นถึง ความแตกต่างไปตามขนาดของเมือง Read more