ของจำเป็นก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

 การเตรียมตัวก่อนเดินทาง 

เอกสารสำคัญ

  พาสสปอร์ต เอกสารวีซ่า และ ตั่วเดินทาง
 

กระเป๋าเดินทาง  

 

Unrecognizable man packing suitcase for business trip Free Photo


เงินสด และ บัตรเครดิต  


 ควรพกทั้งบัตรเครดิตและเงินสด.   หากเราไปต่างประเทศ เราควรพกเงินสดติดตัวไม่มาก ซึ่งตามปกติเราจะแลกเงินตามสกุลของประเทศนั้นๆไป แต่ในต่างประเทศไม่นิยมจ่ายเงินด้วยเงินสด มาก เพราะ ไม่สะดวก และ อาจสูญหายได้ง่าย


ประกันภัยเดินทาง  

จำเป็นมากๆ เพราะหากป่วยเป็นอะไรระหว่างไปอยู่นานๆ เป็นเดือน ป่วยหนักๆ ทีหนึ่งอาจจะส่งผลทำให้หมดตัวเลยทีเดียว


ปลั๊กไฟ 

เตรียมสำหรับชารจไฟ มือถือ และ โน็ตบุ๊คระหว่างเดินทาง หรือไปอยู่ต้องใช้แน่นอน เอาแบบดีๆ หน่อย เพราะที่โน้นมีแต่แพงอยู่
 

ยาแก้โรคประจำตัว

ยาแก้โรคทั่วไป  
Comment