ทุนเรียนต่อออสเตรเลีย

Flinders University จากประเทศออสเตรเลียกำลังเปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ! โดยเป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรเลีย    Australian Government Research Training Program (AGRTP) Scholarship (International) เป็นทุนระดับปริญญาโท 2 ปี และปริญญาเอก 3 ปี  Flinders University :Flinders International Postgraduate Research Scholarship (FIPRS)

Opening Date: 16-03-2020    

ปิดรับสมัคร:

Closing Date: 07-08-2020   มูลค่าทุนการศึกษาออสเตรเลีย:

– ทุนเต็มจำนวนครอบคลุมค่าเล่าเรียน
– ค่าครองชีพ
– ค่าประกันสุขภาพ
– ค่าเบี้ยเลี้ยง


คุณสมบัติผู้สมัคร:

 Applicants must be a citizen of any overseas country, except New Zealand, and satisfy the University's academic entry requirements for a Masters degree by research or Doctorate by research. 

- have successfully completed at least the equivalent of an Australian First Class Hons degree(this is a four year degree with a major research project in the final year)

- must meet the English proficiency levels set by Flinders University for international students at the time of application. Students for whom English is a foreign language will need to provide evidence of their English language competence.

- must not hold an equivalent research higher degree qualification.  Applications are only open to students commencing a research higher degree in Australia for the first time. 

- must not not hold Australian citizenship, Australian permanent resident status or New Zealand citizenship.

อ่านรายละเอียด Comment