ประเทศอังกฤษ มีกี่เมือง

ประเทศอังกฤษ มีกี่เมือง?

ปัจจุบัน ลอนดอนเป็นเขตมหานครใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร และพื้นที่เมืองใหญ่ที่สุดในสหภาพยุโรปเมื่อวัดด้วยเกณฑ์ส่วนใหญ่ ประชากรอังกฤษมีอยู่ราว 50 ล้านคน


แบ่งเป็น 9 ภาค

London

East of England

East Midlands

North East

North West

South East

South West

West Midlands

Yorkshire and the Humber


ประเทศอังกฤษไม่ได้แบ่งเป็นจังหวัด แต่แบ่งเป็นเมืองย่อย เรียกว่า countries  ประกอบด้วย  48  countries ดังนี้

 1. Bedfordshire

 2. Berkshire

 3. Bristol

 4. Buckinghamshire

 5. Cambridgeshire

 6. Cheshire

 7. City of London[note 2]

 8. Cornwall

 9. Cumbria

 10. Derbyshire

 11. Devon

 12. Dorset

 13. Durham

 14. East Riding of Yorkshire

 15. East Sussex

 16. Essex

 17. Gloucestershire

 18. Greater London

 19. Greater Manchester

 20. Hampshire

 21. Herefordshire

 22. Hertfordshire

 23. Isle of Wight

 24. Kent

 25. Lancashire

 26. Leicestershire

 27. Lincolnshire

 28. Merseyside

 29. Norfolk

 30. North Yorkshire

 31. Northamptonshire

 32. Northumberland

 33. Nottinghamshire

 34. Oxfordshire

 35. Rutland

 36. Shropshire

 37. Somerset

 38. South Yorkshire

 39. Staffordshire

 40. Suffolk

 41. Surrey

 42. Tyne and Wear

 43. Warwickshire

 44. West Midlands

 45. West Sussex

 46. West Yorkshire

 47. Wiltshire

 48. Worcestershire


  #ประเทศอังกฤษ มีกี่เมืองComment