ไปออสเตรเลีย ต่างชาติเข้าประเทศต้องจ่ายค่ากักตัว

ออสเตรเลีย ออกกำหนดให้ต่างชาติเข้าประเทศต้องจ่ายค่ากักตัว 60,000 บาท


เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม นี้ เป็นต้นไป 
ชาวต่างชาติที่เดินทางมายังรัฐควีนส์แลนด์จะต้องจ่ายค่ากักตัวในโรงแรมเป็นระยะเวลา 14 วัน 
ตามมาตรการของควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 
.

โดยมีค่าใช้จ่ายดังนี้ 

ผู้ใหญ่ 1 คน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 2,800 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (1,932 ดอลลาร์สหรัฐ) 
 ผู้ใหญ่ 2 คน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 3,710 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (2,560 ดอลลาร์สหรัฐ) 
ครอบครัว 4 คน ค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 4,620 ดอลลาร์ออสเตรเลีย (3,187 U.S. ดอลลาร์สหรัฐ)

.

ต้องอยู่ภายใต้โรงแรมที่ทางรัฐควีนส์แลนด์กำหนดให้เท่านั้น สำหรับผู้ที่จองตั๋วเที่ยวบินก่อนเที่ยงคืน
วันที่ 17 มิถุนายน จะได้รับการยกเว้นเสียเงินค่ากักตัว
.

ซึ่งก่อนหน้านี้ทางรัฐควีนสแลนด์เป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย
ให้ทั้งหมด ค่าใช้จ่ายล่าสุดที่ทางรัฐฯใช้ประมาณ 19 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย และคาดว่าจะใช้เงินถึง 
24 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลีย ในวันที่ 30 มิถุนายน โดยการนำเงินภาษีของประชาชนในรัฐควีนส์แลนด์มาเป็นงบประมาณในการดูแลที่ผ่านมาComment