UK Summer Course 2017 นักเรียน 13 – 15 ปี

  Summer Course 2017 ที่ต่างประเทศ สำหรับนักเรียนมัธยม โครงการเรียนภาษาอังกฤษและท่องเที่ยวภาคฤดูร้อน ในศูนย์ภาษาชั้นนำแห่งเมืองบอร์นมัธ เมืองตากอากาศริมทะเลที่ห่างจากลอนดอนเพียง 1 ช.ม. 30 นาที น้องๆจะได้เรียนร่วมกับนักเรียนต่างชาติ พักกับครอบครัวชาวอังกฤษ และเข้าร่วมกิจกรรมทัศนศึกษาเต็มอิ่มในเมืองสำคัญต่างๆ อาทิเช่น กรุงลอนดอน อ๊อกฟอร์ด บาธ เซาแฮมป์ทัน พร้อมเจ้าหน้าที่คนไทยดูแลตลอดการเดินทาง ราคานี้รวม : ค่าลงทะเบียน, ค่าเรียน, ค่ากิจกรรมต่างๆพร้อมค่าเข้าชม ที่พักแบบครอบครัวโฮมสเตย์ห้องคู่ 2 คนต่อหลัง พร้อมอาหารทุกมื้อ, ตั๋วเครื่องบินไป – กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-ลอนดอน, ภาษีสนามบินและเชื้อเพลิง, ค่าธรรมเนียมวีซ่า, รถรับส่งสนามบิน, ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ, เจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดตลอดการเดินทาง Read more