โอกาสสุดท้ายก่อนเปิดกรุ๊ป ปิดเทอมใหญ่! ไปไหนดี?

ปิดเทอมใหญ่ !! ไปไหนดี  OEC Summer Program 2018 “ Australia, New Zealand, Canada​    

สมัครไปเรียน ออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์ ทำไง?

” เรียนต่อมหาวิทยาลัย ประเทศออสเตรเลีย & นิวซีแลนด์ “ Universities in Australia & New Zealand