20 ม.ค. High School in New Zealand

ผู้ปกครองและน้องๆที่สนใจเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษายังประเทศนิวซีแลนด์ พบคำตอบกับทุกคำถาม เรียนต่อที่ไหน? เมืองไหนดี? ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?เข้าร่วมงานสัมมนาฟรี!    High School in New Zealand