นิทรรศการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังในยุโรป ป.ตรี-โท-เอก

นิทรรศการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยชื่อดังในยุโรป ป.ตรี-โท-เอก Switzerland, Ireland, Netherlands, Sweden, Germany วันเดียวเท่านั้น!! ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.00 near BTS Payathai station