เรียน ที่อิตาลี พร้อมทุน

อยากไปเรียนปริญญาโท บริหารธุรกิจที่อิตาลี อันดับ 1 ในการจัดหางานให้กับนักศึกษา เมื่อจบการศึกษาแล้ว นักศึกษา เฉลี่ยประมาณ 87% มีงานทำภายใน 6 เดือนหลังเรียนจบ และ University Cattolica ยังเป็นสถาบันอันดับ 1 ในการจัดหางานให้กับนักศึกษา  สมัคเรียน ที่อิตาลี  พร้อมทุนบางส่วน อ่านต่อคลิก

เรียน แพทย์ บริหารธุรกิจ ที่อิตาลี

อยากไปเรียน เรียน แพทย์ศาสตร์  อิตาลี หรือ อยากไเรียน ปริญญา ตรี บริหาร ที่อิตาลี 3 ปีจบ

โอกาสดีๆ สำหรับน้องๆ ที่สนใจเรียนต่อที่ประเทศอิตาลี ”
สาขาการแพทย์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการจัดการ
พบตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชื่อดัง Top University World Ranking และสาขาที่น่าสนใจมากมาย
สนใจสอบ ถาม ก่อนที่ได้ 02 7206845

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *