มหาวิทยาลัยซานดิเอโก อเมริกา

มหาวิทยาลัยซานดิเอโก American Language Institute มหาวิทยาลัยซานดิเอโก เป็นส่วนหนึ่งของ San Diego State University’s College of Extended Studies และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกของอเมริกา ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยซานดิเอโก ได้มีส่วนในการช่วยให้นักเรียนและผู้ประกอบอาชีพชาวต่างชาติ ในแต่ละปีมีนักเรียนมากกว่า 3,000 คนจาก 70 ประเทศทั่วโลกมาเรียนกับเรา เปิดสอนหลากหลายโปรแกรม เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของนักเรียนต่างชาติ ผู้ที่ประกอบอาชีพ องค์กรบริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ Semester มหาวิทยาลัยซานดิเอโก – เป็นโปรแกรมที่นักเรียนไม่ต้องทำการสมัครเรียนตามขั้นตอนปกติ นักเรียนสามารถลงเรียน 3-12 หน่วยกิตในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และผลการเรียนดังกล่าวจะบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนของทางมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักเรียนสามารถนำผลการเรียนดังกล่าว Read more

โกอินเตอร์! !!

โกอินเตอร์ . ……. ไปไหนดีกว่า กัน น้า… ประเทศที่รับความนิยมจากนักเรียนไทยมากๆคงจะ หนีไม่พ้น ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร เช่น อเมริกาอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา นอกจาก ประเทศต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีประเทศที่แถบยุโรปที่น้องๆ เลือกไปเรียน ได้แก่ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ หรือ อิตาลี ทำไมต้องไปเรียนเมืองนอก [ โกอินเตอร์ ]