ค่าใช้จ่ายศึกษาต่อประเทศ อเมริกา

ค่าใช้จ่ายเรียนอเมริกา ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ประเทศ อเมริกาแบ่งได้เป็น 2 ส่วน  ส่วน แรก คือ  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน เช่น ค่าเทอม ซึ่งจะแตกต่างไปแล้วแต่ขนาดของ วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ประเภทและขนาดของ มหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ จะมีค่าเทอมคิดแพงกว่า มหาวิทยาลัย ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ค่าเทอม ของเด็กต่างชาติจะมีค่าใช้ จ่ายที่สูงกว่าค่าเทอมของ นักเรียนอเมริกัน เนื่องจาก นักเรียนต่างชาติไม่ได้เสียภาษี . ส่วนที่ สอง คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ที่พัก และอาหาร    ได้แก่ ค่าหอพัก ค่ากิน ค่าเที่ยว อะไรประมาณนี้ และมีเห็นถึง ความแตกต่างไปตามขนาดของเมือง Read more

ค่าใช้จ่ายศึกษาต่อประเทศ อเมริกา

ค่าใช้จ่ายเรียนอเมริกา ค่าใช้จ่ายในการเรียนที่ประเทศ อเมริกาแบ่งได้เป็น 2 ส่วน  ส่วน แรก คือ  ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน เช่น ค่าเทอม ซึ่งจะแตกต่างไปแล้วแต่ขนาดของ วิทยาลัย  มหาวิทยาลัย  ประเภทและขนาดของ มหาวิทยาลัย ขนาดใหญ่ จะมีค่าเทอมคิดแพงกว่า มหาวิทยาลัย ขนาดเล็ก นอกจากนี้ ค่าเทอม ของเด็กต่างชาติจะมีค่าใช้ จ่ายที่สูงกว่าค่าเทอมของ นักเรียนอเมริกัน เนื่องจาก นักเรียนต่างชาติไม่ได้เสียภาษี . ส่วนที่ สอง คือค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ ที่พัก และอาหาร    ได้แก่ ค่าหอพัก ค่ากิน ค่าเที่ยว อะไรประมาณนี้ และมีเห็นถึง ความแตกต่างไปตามขนาดของเมือง Read more

การสอบGMAT

การสอบGMAT. เป็นวิชาที่นักเรียนจะต้องสอบก่อนเข้าไปเรียนปริญญาโทที่อเมริกาทางด้านบริหารธุรกิจ. ผลสอบสามารถใช้ได้นานถึง 5 ปีมีการสอบปีละประมาณ 5 ครั้ง. ค่าใช้จ่ายในการสอบถือว่าแพงพอสมควรตกอยู่ที่ประมาณ 7-8000 บาทคิดเป็นเงิน 250 ดอลล่าร์ วิธีการสมัครสอบ. น้อง ๆสามารถทำได้หลายวิธีตั้งแต่สมัครออนไลน์ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมมากที่สุดในสมัยนี้หรือสมัครเรียนทางไปรษณีย์โดยการปริ๊นใบสมัครจากเว็บไซต์ข้อมูลให้ครบถ้วนแล้ว ส่งเอกสาร ไปยังหน่วยงานจัดสอบ ที่อยู่ที่ประเทศมาเลเซีย พร้อมแนบ ค่าธรรมเนียมการสอบไปด้วย. ส่วนอีก 2วิธี ที่เหลือคือการสมัครทางโทรศัพท์ซึ่งนักเรียนไทยไม่นิยมเพราะว่าจะต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที่ วิธีสุดท้ายคือการสมัครทางโทรสารfax ซึ่งวิธีนี้ไม่ค่อยได้รับความนิยมเพราะเครื่องแฟกซ์หาได้ยากและเอกสารที่แน่ ไม่ค่อยชัดเจนสนใจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบเข้าไปยังเว็บWWW.GMAT.ORG

เตรียมตัวเรียนต่อต่างประเทศเตรียมตัวอย่างไร

เตรียมตัวต่างประเทศต้องเตรียมตัวต่างประเทศต้องเตรียมตัวอย่างไรอย่างไรบ้างหากอยากไปต่อปริญญาโทการไปเรียนปริญญาโทที่ต่างประเทศส่วนใหญ่จะใช้เวลาประมาณ 1 ปีถึง 2 ปีอันดับแรกในการเรียนปริญญาโทคุณจะต้องได้ เกรดที่เป็นไปตามที่มาหาวิทยาลัยนั้นนั้นกำหนดซึ่งตรงนี้ส่วนใหญ่จะแก้ไขไม่ได้ถ้าเราจบปริญญาตรีมาแล้วแต่ที่เราสามารถปรับปรุงได้ ได้ก็คือผล คะแนนภาษาอังกฤษไอเอลโทเฟลจดหมายครับรองจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยที่เราจะมาที่แสดงให้มหาลัยเห็นว่าเราเรียนแล้วคาดว่าจะจบในระยะเวลาของหลักสูตรเช่นเรียนที่อเมริกาจะใช้เวลาเรียนประมาณ 1-2 ปีแต่ถ้าเรียนที่ปริญญาโท อังกฤษจะใช้เวลาประมาณ 1 ปีโดยประมาณหากน้องอยากเข้าไปเรียนในสายบริหารก็ต้องสอบ GMAT แต่ถ้าบางคนจะเข้าไปเรียน ทางด้านวิทยาศาสตร์ก็จะต้องสอบGRE ต่อจากนั้นจึงเริ่มกรอกใบสมัครเตรียมเอกสารต่างๆประกอบใบสมัครเพื่อยื่นสมัครในมหาพิทยาลัยที่เราต้องการถ้ามหาวิทยาลัยนั้นนั้นตอบกลับไปสู่ขั้นตอน การขอวีซ่าต่อไป

เรียนที่อเมริกา

ทำไมคน. ไทยนิยมไป เรียนที่อเมริกา. ส่วนใหญ่คิดว่ามาเรียน ที่อเมริกา ก็ไม่ได้ ดีเสมอไปนะแต่อเมริกามีความหลากหลายในประเทศ มหาวิทยาลัย มีมากกว่า 3000 แห่งทั่วอเมริกา. มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเป็นระดับท๊อปเทนของโลกจากมหาวิทยาลัย ของอเมริกา น้องๆหลายคน เป็นที่รู้จักกันดีว่าทำบริการ มีหลักสูตรที่ได้คุณภาพ. มีผู้เชี่ยวชาญเป็นจำนวนมาก. หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน ได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐ. การจัดอันดับของคณะในมหาวิทยาลัยต่างๆในจะไม่ ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากหน่วยงานราชการแต่มาจากแมกกาซีนหรือหนังสือทางด้านวิชาการ การมาเรียนที่อเมริกาเป็นประสบการณ์ที่ไม่เหมือนโรงเรียนที่เมืองไทยเพราะเมืองไทยส่วนใหญ่นักเรียน จะต้องเป็นเงียบไว้ ห้ามเถียงอาจารย์ แต่ ถ้ามาเรียนที่อเมริกาไม่พูดไม่ถาม ในชั้นเรียนจะมีผลต่อคะแนนของนักเรียน ส่วนใหญ่นักเรียน จะต้องทำแสดงความคิดเห็นถ้าใครไม่พูดอะไร. แปลว่าอาจ. ไม่ได้เตรียมตัวมาเรียนซึ่งจะทำให้คะแนนได้น้อย ฉะนั้นในการเรียนที่อเมริกาจะต้องปรับตัว. ต้องอ่านหนังสือ มาก่อนเข้าชั้นเรียนต้องพยายามพูดในห้องเรียน. วัฒนธรรมของที่นี่ ต้องยกมือก่อนนะก่อนที่จะพูด ค่าใช้จ่ายในอเมริกามีค่าใช้จ่ายที่สูงกว่าถ้าเปรียบกับ เมืองไทย ปกติจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณปีละ 1 Read more

มหาวิทยาลัยซานดิเอโก อเมริกา

มหาวิทยาลัยซานดิเอโก American Language Institute มหาวิทยาลัยซานดิเอโก เป็นส่วนหนึ่งของ San Diego State University’s College of Extended Studies และเป็นสถาบันที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกของอเมริกา ว่าเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ดีที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มหาวิทยาลัยซานดิเอโก ได้มีส่วนในการช่วยให้นักเรียนและผู้ประกอบอาชีพชาวต่างชาติ ในแต่ละปีมีนักเรียนมากกว่า 3,000 คนจาก 70 ประเทศทั่วโลกมาเรียนกับเรา เปิดสอนหลากหลายโปรแกรม เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการและเป้าหมายของนักเรียนต่างชาติ ผู้ที่ประกอบอาชีพ องค์กรบริษัท และหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐ Semester มหาวิทยาลัยซานดิเอโก – เป็นโปรแกรมที่นักเรียนไม่ต้องทำการสมัครเรียนตามขั้นตอนปกติ นักเรียนสามารถลงเรียน 3-12 หน่วยกิตในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท และผลการเรียนดังกล่าวจะบันทึกลงในใบแสดงผลการเรียนของทางมหาวิทยาลัย ดังนั้น นักเรียนสามารถนำผลการเรียนดังกล่าว Read more

โกอินเตอร์! !!

โกอินเตอร์ . ……. ไปไหนดีกว่า กัน น้า… ประเทศที่รับความนิยมจากนักเรียนไทยมากๆคงจะ หนีไม่พ้น ประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักในการสื่อสาร เช่น อเมริกาอังกฤษ นิวซีแลนด์ แคนาดา นอกจาก ประเทศต่างๆที่กล่าวมาแล้ว ก็ยังมีประเทศที่แถบยุโรปที่น้องๆ เลือกไปเรียน ได้แก่ เยอรมัน สวิสเซอร์แลนด์ หรือ อิตาลี ทำไมต้องไปเรียนเมืองนอก [ โกอินเตอร์ ]